Zelf iets organiseren?

Wilt u graag iets organiseren of opzetten voor en door de buurt waarin u woont? De participatiemedewerker kan u verder helpen om met andere mensen en organisaties in contact te komen en helpen om het plan verder uit te werken.  Verder kunt u via de Huizen van de Wijk bewonersbudget aanvragen voor uw bewonersinitiatief. Om een initiatief aan te vragen dient u onderstaand formulier in te vullen.

Het formulier kunt u inleveren bij de participatiemedewerkers die verbonden zijn aan de Huizen van de Wijk. Daarnaast kunt ook de participatiemedewerker vragen om ondersteuning en advies bij het aanvragen en het opzetten van uw bewonersinitiatief.

Belangrijk bij het indienen van een aanvraag

Elke aanvraag wordt beoordeeld door een participatiemedewerker en binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie. Bij elke aanvraag wordt op de volgende punten gelet:

  • Heeft het initiatief een sociaal karakter
  • Heeft het initiatief een educatief karakter
  • Is het initiatief voor alle buurtbewoners toegankelijk
  • Is de activiteit laagdrempelig

Er kan controle komen op de naleving van een aanvraag bewonersinitiatieven. De initiatiefnemer dient dan d.m.v. foto’s en bonnen/facturen aan te tonen dat de activiteit heeft plaatsgevonden en dat het toegekende geld ten bate van deze activiteit is uitgegeven.